LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 (*republicată*)privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2002    ------------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001.Legea nr. 95/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1994, a fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3 din 4 ianuarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 368 din 10 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 13 iulie 2001.  +  Articolul 1Se aprobă continuarea participării României la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina.Condiţiile continuării participării României la construirea obiectivului se vor stabili prin protocol interguvernamental româno-ucrainean de modificare şi adaptare a prevederilor Convenţiei guvernamentale româno-sovietice, semnată la 29 decembrie 1986 la Moscova.  +  Articolul 2Ministerul Industriei şi Resurselor*) - ca reprezentant al Guvernului României în relaţiile cu Guvernul Ucrainei - va urmări aducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor din protocolul interguvernamental româno-ucrainean prevăzut la art. 1 alin. 2.Ministerul Industriei şi Resurselor va asigura coordonarea şi urmărirea îndeplinirii obligaţiilor părţii române la construirea obiectelor Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, prevăzute în Convenţia interguvernamentală din 29 decembrie 1986 şi în protocolul interguvernamental româno-ucrainean.Obligaţiile şi drepturile ce revin părţii române din participarea la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog se realizează prin societăţile comerciale semnatare ale contractelor încheiate în acest scop cu partea ucraineana.--------------- Notă *) Potrivit art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3/2001 atribuţiile şi responsabilităţile fostului Minister al Comerţului, prevăzute la art. 2 alin. 1 şi la art. 3 din Legea nr. 95/1993, se preiau integral de Ministerul Industriei şi Resurselor.  +  Articolul 3Ministerul Industriei şi Resurselor va stabili cu organele de resort din Federaţia Rusa şi Ucraina modalitatea de compensare a valorii maşinilor şi utilajelor livrate din România unor întreprinderi metalurgice din Federaţia Rusa şi din alte republici din fosta U.R.S.S., livrate drept cota de participare la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, valoare care, potrivit Convenţiei interguvernamentale din 29 decembrie 1986, trebuia să fie achitată prin livrări de pelete din producţia combinatului.  +  Articolul 4Finanţarea cheltuielilor pentru îndeplinirea angajamentelor guvernamentale privind construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog se asigura din fondurile prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul de stat, pe baza fundamentarii prezentate de Ministerul Industriei şi Resurselor.Pentru finanţarea, în anul 1993, a livrărilor de utilaje şi a lucrărilor de construcţii-montaj la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, Ministerul Finanţelor Publice va contracta un împrumut în suma de 40 miliarde lei de la o banca comercială care oferă cele mai avantajoase condiţii, în care scop Banca Naţionala a României acorda o linie specială de finanţare.Dobânda aferentă împrumutului se suporta de la bugetul de stat, capitolul "Dobânzi pentru datoria publică".  +  Articolul 5Veniturile provenite din valorificarea la intern sau la export a minereurilor de fier-pelete, preluate de la partea ucraineana în contul rambursarii datoriei sale, se vărsa în contul Ministerului Finanţelor Publice, pe măsura realizării lor, urmând a fi utilizate pentru rambursarea creditelor bancare contractate la intern în vederea finanţării livrărilor de utilaje şi a lucrărilor de construcţii-montaj la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, precum şi pentru plata dobânzilor, a comisioanelor şi a altor speze aferente acestor credite bancare.Sumele rămase după restituirea fondurilor consumate pentru construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog se vărsa la bugetul de stat.  +  Articolul 6Mecanismul de decontare la intern a minereului de fier-pelete se stabileşte prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului.  +  Articolul 7Importul de minereu de fier-pelete, preluat în contul rambursarii datoriei părţii ucrainene pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, este scutit de plată taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată.De asemenea, exporturile de utilaje, materiale şi alte produse destinate construirii Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, precum şi importul de minereu de fier-pelete, preluat în contul rambursarii datoriei părţii ucrainene pentru acest obiectiv, sunt scutite de plată comisionului de 0,5% pentru prestarea serviciilor vamale, instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 387/1992.---------