HOTĂRÂRE nr. 718 din 10 octombrie 1991privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "Casa Republicii"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 25 noiembrie 1991  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "Casa Republicii", cu caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici şi condiţiile de realizare din anexa.  +  Articolul 2Continuarea lucrărilor se va face în paralel cu avizarea şi aprobarea proiectului de execuţie, iar finanţarea, executarea şi decontarea lucrărilor de investiţii, prevăzute în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 246/1991, se vor efectua pe baza devizelor pe categorii de lucrări sau părţi de categorii de lucrări, a listelor de utilaje, dotări şi devizelor financiare, aprobate de ordonatorul de fonduri al Adunării Deputaţilor.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIal obiectivului de investiţii "Casa Republicii"(Faza: Studiu tehnico-economic)I. TitularulParlamentul României - Adunarea DeputaţilorII. BeneficiarulParlamentul României - Adunarea DeputaţilorIII. AmplasamentulMunicipiul Bucureşti, delimitat de str. Izvor, b-dul G. Cosbuc, str. Mihai Voda şi b-dul 13 Septembrie.IV. Necesitatea, şi oportunitatea investiţieiContinuarea execuţiei lucrărilor a fost aprobată de Guvernul României în condiţiile precizate în Hotărîrea nr. 246 din 5 aprilie 1991, pentru funcţionarea Adunării Deputaţilor.    V. Indicatorii tehnico-economici
         
    1. Valoarea totală a investiţiei*)mil. lei23.366,2
    din care:    
    - construcţii-montajmil. lei20.484,1
    2. Valoarea de finanţare după 31 martie 1991**)mil. lei3.984,5
    din care:    
    - construcţii-montajmil. lei3.334,3
    3. Aria desfăşurată (A.d.)m2315.510
    4. Investiţie specificălei/m2A.d.74.058
  ___________ Notă *) Inclusiv valoarea lucrărilor executate şi decontate pînă la 31 martie 1991, stabilită conform precizărilor de la pct. 9 din Raportul de expertiza nr. 310049/1991 al Ministerului Economiei şi Finanţelor. Notă **) Exclusiv valoarea lucrărilor de asigurare a utilităţilor, care se finanţează potrivit pct. VI/3 din prezenta anexa.VI. Condiţii de realizare a obiectivului1. Valoarea lucrărilor rămase de executat este stabilită în preţuri valabile la 1 octombrie 1990. Pentru stabilirea influentelor rezultate din liberalizarea preţurilor, se vor aplica prevederile hotărîrilor luate de Guvern în acest domeniu.2. Din valoarea lucrărilor rămase de executat la 31 martie 1991 se blocheaza suma de 1.100 mil. lei, din care 900 mil. lei construcţii-montaj, reprezentind costul lucrărilor aferente spaţiilor neocupate în prezent, aflate în conservare.Deblocarea acestei valori se va face cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, pe baza unei documentaţii ce se va prezenta de titular.3. În valoarea obiectivului s-au cuprins numai cheltuielile privind racordurile la reţelele edilitare de utilităţi (apa, canal, energie electrica, energie termica, telefonie şi altele). Pentru celelalte cheltuieli necesare asigurării utilităţilor urmează a se întocmi, de către ordonatorii principali de credite (Ministerul Industriei, Ministerul Comunicaţiilor, Primăria municipiului Bucureşti) şi a se aproba, potrivit legii, documentaţii corespunzătoare.4. În valoarea obiectivului nu s-au cuprins cheltuielile legate de întreţinerea spaţiilor aflate în conservare. Pentru aceste cheltuieli urmează a se întocmi şi aproba, potrivit legii, documentaţia necesară.5. Pentru lucrările rămase de executat, în documentaţiile economice nu se includ cheltuielile pentru constituirea fondului de tehnica noua.6. Finanţarea lucrărilor se va asigura din bugetul administraţiei centrale de stat, în limita fondurilor alocate anual ordonatorilor principali de credite.-------