HOTĂRÎREA NR. 208 din 17 mai 1993privind modificarea articolului 13 din Hotărârea Guvernului nr. 177 din 24 aprilie 1993 cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, începând cu 1 mai 1993
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL Nr. 101 din 20 mai 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICArticolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 177 din 24 aprilie 1993 cu privire la compensarea şi indexarea salariilor şi stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, începând cu 1 mai 1993, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 13 - Începând cu data de 1 mai 1993 salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 30.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe luna, ceea ce reprezintă 176,50 lei pe ora, care cuprinde şi compensaţia de 10.160 lei brut lunar prevăzut la art. 1".PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------- Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------