HOTĂRÂRE nr. 66 din 24 ianuarie 2002privind modificarea și completarea art. 2 din hotărârile Guvernului nr. 1.088/2001, nr. 1.089/2001, nr. 1.090/2001, nr. 1.091/2001, nr. 1.092/2001, nr. 1.093/2001 și nr. 1.094/2001 privind înființarea societăților comerciale "Uzina Termica Calafat", "Uzina Termica Vaslui", "Uzina Termoelectrica Midia", "Uzina Electrica Zalau", "Uzina Termoelectrica Giurgiu", "Uzina Termica Comănești" și "Uzina Electrica Gura Barza"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Termica Calafat" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 6 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.089/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Termica Vaslui" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 6 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 13 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Electrica Zalau" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 13 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Termoelectrica Giurgiu" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 12 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Termica Comănești" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 12 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2001 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Electrica Gura Barza" - S.A. prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 5 noiembrie 2001, se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Predarea-preluarea activului și pasivului între Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice «Termoelectrica» - S.A. și societatea comercială prevăzută la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părți, până la data de 31 martie 2002.2. După alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:(6) Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice «Termoelectrica» - S.A. și societății comerciale înființate în condițiile art. 1 li se vor diminua pierderile înregistrate la data de 1 aprilie 2002, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmanca
  ---------