ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2002privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să asigure implementarea unui sistem electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale în fiecare oraş şi municipiu. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia sa ia toate măsurile necesare, astfel încât plata impozitelor şi a taxelor locale să se poată face şi prin intermediul sistemului electronic prevăzut la alin. (1), începând cu următoarele date: a) 1 noiembrie 2002, în cazul impozitelor şi taxelor încasate de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul municipiilor; b) 1 februarie 2003, în cazul impozitelor şi taxelor încasate de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul oraşelor.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Guvernul va adopta normele metodologice privind implementarea sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.  +  Articolul 3 (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 150.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanţi anume împuterniciţi de către Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------