ORDIN nr. 8 din 15 ianuarie 2002pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2002
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2002  Ministrul administraţiei publice,având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexă
           
    CRITERII DE PERFORMANŢĂ pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2002
    I. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie
    Criterii de performanţăDefinirea criteriului pentru funcţionarii publici de execuţie din categoria ADefinirea criteriului pentru funcţionarii publici de execuţie din categoria BDefinirea criteriului pentru funcţionarii publici de execuţie din categoria C
    Realizarea obiectivelorse caracterizează prin stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite pentru perioada evaluatăse caracterizează prin stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite pentru perioada evaluatăse caracterizează prin stabilirea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite pentru perioada evaluată
    Adaptabilitatecapacitatea de a îndeplini activităţile pe care le presupune realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice, a atribuţiilor delegate, precum şi a activităţilor sau lucrărilor cu caracter neplanificatcapacitatea de a îndeplini activităţile pe care le presupune realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice, a atribuţiilor delegate; capacitatea de a desfăşura activităţi într-un context reglementatcapacitatea de a îndeplini activităţile pe care le presupune realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice şi a unor atribuţii delegate; capacitatea de a desfăşura eficient activităţi de rutină într-un cadru strict reglementat
    Asumarea responsabilităţiireprezintă capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi, de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din greşeli şi de a nu le mai repetareprezintă capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi, de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din greşeli şi de a nu le mai repetareprezintă capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficienţele propriei activităţi, de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăţa din greşeli şi de a nu le mai repeta
    Capacitatea de a rezolva problemelecapacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea risculuicapacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin propunerea unor posibile soluţii de rezolvare şi asumarea risculuireprezintă capacitatea de a depăşi obstacolele sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin solicitarea soluţiilor adecvate de rezolvare
    Capacitatea de implementarecapacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea activităţilor în mod corespunzător, în scopul realizării obiectivelorcapacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea activităţilor în mod corespunzător, în scopul realizării obiectivelorcapacitatea de a pune eficient în practică soluţiile dispuse pentru desfăşurarea activităţilor în mod corespunzător, în scopul realizării obiectivelor
    Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobânditeimplică angajament în realizarea obiectivelor; dorinţă permanentă de perfecţionare profesională, de îmbunătăţire a activităţii curente; aptitudinea de a pune în practică cunoştinţele şi deprinderile dobânditeimplică angajament în realizarea obiectivelor; dorinţă permanentă de perfecţionare profesională, de îmbunătăţire a activităţii curente; aptitudinea de a pune în practică cunoştinţele şi deprinderile dobânditeimplică angajament în realizarea obiectivelor; dorinţă permanentă de perfecţionare profesională, de îmbunătăţire a activităţii curente; aptitudinea de a pune în practică cunoştinţele şi deprinderile dobândite
    Capacitatea de analiză şi sintetizăcapacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi de a valorifica constantele şi elementele noi, de a selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizatcapacitatea de a interpreta un volum mare de informaţii, de a identifica şi de a valorifica constantele şi elementele noi, de a selecta aspectele esenţiale pentru domeniul analizat  
    Creativitate şi spirit de iniţiativăse caracterizează prin atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitivă faţă de idei noi; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii desfăşuratese caracterizează prin atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin crearea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitivă faţă de idei noi; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţii desfăşuratese caracterizează prin atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin găsirea unor moduri alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitivă faţă de idei noi; spirit inventiv
    Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategiccapacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi constrângerile viitoare, posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalţi, pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciucapacitatea de a previziona cerinţele, posibilele riscuri şi consecinţele acestora; capacitatea de a anticipa soluţii şi de a organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciucapacitatea de a organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu
    Capacitatea de a comunicaaptitudinea de a transmite şi recepta cu uşurinţă informaţiile, în scris şi verbalaptitudinea de a transmite şi recepta cu uşurinţă informaţiile, în scris şi verbalaptitudinea de a transmite şi recepta cu uşurinţă informaţiile, în scris şi verbal
    Capacitatea de a lucra independentcapacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă    
    Capacitatea de a lucra în echipăcapacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite şi de a influenţa idei, pentru realizarea obiectivelor acesteiacapacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite şi de a influenţa idei, pentru realizarea obiectivelor acesteiacapacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite şi de a influenţa idei, pentru realizarea obiectivelor acesteia
    Competenţa în redactarecapacitatea de a se exprima în scris fluent, clar şi concis, de a utiliza corect vocabularul şi de a folosi limbajul corespunzător exigenţelor care trebuie să caracterizeze documentele elaboratecapacitatea de a se exprima în scris fluent, clar şi concis, de a utiliza corect vocabularul şi de a folosi limbajul corespunzător exigenţelor care trebuie să caracterizeze documentele elaboratecapacitatea de a se exprima în scris fluent, clar şi concis, de a utiliza corect vocabularul şi de a folosi limbajul corespunzător exigenţelor care trebuie să caracterizeze documentele elaborate
    Capacitatea de consilierecapacitatea de a oferi sprijin informaţional, cu argumentare solidă, justificată corespunzător şi prezentată în mod adecvat atunci când este solicitat    
    Capacitatea de îndrumarecapacitatea de a oferi informaţia adecvată desfăşurării unei anumite activităţi şi de a oferi sprijin în valorificarea acesteiacapacitatea de a oferi informaţia adecvată desfăşurării unei anumite activităţi şi de a oferi sprijin în valorificarea acesteia  
    Abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informaticeaptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului; abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou: copiatoare, faxuri, proiectoareaptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului; abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou: copiatoare, faxuri, proiectoareaptitudinea de a utiliza calculatoarele, folosind tehnici standard de procesare; capacitatea de a utiliza sisteme specifice postului; abilitatea de a utiliza alte tipuri de echipament de birou: copiatoare, faxuri, proiectoare
    Respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele instituţieipresupune cunoaşterea şi aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activităţii curente, precum şi susţinerea instituţiei şi a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor şi a unei imagini favorabilepresupune cunoaşterea şi aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activităţii curente, precum şi susţinerea instituţiei şi a obiectivelor ei prin promovarea politicilor, strategiilor şi a unei imagini favorabilepresupune cunoaşterea şi aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activităţii curente, precum şi susţinerea instituţiei şi a obiectivelor ei
    Conduita în timpul serviciuluiimplică respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, în relaţiile cu funcţionarii publici, cu cetăţenii, precum şi cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii publiciimplică respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, în relaţiile cu funcţionarii publici, cu cetăţenii, precum şi cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii publiciimplică respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor, în relaţiile cu funcţionarii publici, cu cetăţenii, precum şi cu ceilalţi beneficiari ai serviciilor prestate de funcţionarii publici
       
    II. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de conducere
    Criterii de performanţăDefinirea criteriului
    Capacitatea de a organizareprezintă capacitatea de a identifica activităţile care trebuie desfăşurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în funcţie de nivelul, categoria, clasa şi gradul funcţionarului public
    Capacitatea de a conducereprezintă abilitatea de a crea o viziune realistă, de a o transpune în practică şi de a o susţine; abilitatea de a planifica şi de a administra activitatea unei echipe formate din personalităţi diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a colabora la îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru gestionarea şi rezolvarea conflictelor
    Capacitatea de coordonarese caracterizează prin armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a activităţilor din cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia
    Capacitatea de controlreprezintă capacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluţii realiste; depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora
    Capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate de la structura condusăcapacitatea de a motiva şi de a încuraja dezvoltarea performanţelor personalului prin: cunoaşterea aspiraţiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare şi a unei atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta şi de a lua în considerare diferite opinii, precum şi de a oferi sprijin pentru obţinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoaşterea meritelor şi cultivarea performanţelor
    Competenţa decizionalăreprezintă capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi conform competenţei legale, cu privire la desfăşurarea activităţii structurii conduse
    Capacitatea de a delegareprezintă capacitatea de a transfera atribuţii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse
    Abilităţi în gestionarea resurselor umanereprezintă capacitatea de a planifica şi de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul şi motivarea corespunzătoare
    Capacitatea de a dezvolta abilităţile personaluluise caracterizează prin cunoaşterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa şi de a menţine politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia
    Competenţa în gestionarea resurselor alocatecapacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi financiare alocate
    Abilităţi în domeniul instruiriireprezintă capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine şi de a formula propuneri privind tematica şi formele concrete de realizare a instruirii
    Abilităţi de mediere şi negocierereprezintă capacitatea de a organiza şi de a conduce o întâlnire, precum şi de a o orienta către o soluţie comun acceptată, ţinând seama de poziţiile diferite ale părţilor; capacitatea de a planifica şi de a desfăşura interviuri
    Obiectivitate în aprecierepresupune corectitudine în luarea deciziilor; imparţialitate în evaluarea personalului din subordine şi în modul de acordare a recompenselor pentru rezultate deosebite în activitate
  NOTĂ:1. Criteriile de performanţă prevăzute la pct. I se aplică funcţionarilor publici de execuţie în funcţie de categoria din care fac parte. Gradul de importanţa pentru fiecare criteriu se stabileşte în raport cu aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor corespunzătoare clasei şi gradului funcţiei publice deţinute de funcţionarul public evaluat.2. Pentru funcţionarii publici de conducere se aplică criteriile de performanţă prevăzute la pct. I, corespunzătoare categoriei funcţiei publice de execuţie, şi cele prevăzute la pct. II.3. La notarea criteriului de performanţă "realizarea obiectivelor" se vor avea în vedere următorii indicatori de performanţă: a) cantitatea, prin care se măsoară volumul lucrărilor exprimate în unităţi de măsura specifice operaţiunilor sau activităţilor desfăşurate; b) calitatea, prin care se măsoară nivelul completitudinii şi corectitudinii soluţiilor prezentate în activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor; c) costurile, prin care se măsoară interesul funcţionarului public pentru a limita costurile de funcţionare a instituţiei; se raportează volumul de activitate la costurile implicate; d) timpul, prin care se măsoară timpii de execuţie a lucrărilor, mai ales pentru acele lucrări pentru care nu se pot stabili norme de timp.----------------