LEGE nr. 46 din 16 ianuarie 2002pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 - Judecătoriile, parchetele şi localităţile de reşedinţa ale acestora - la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La judeţul Constanta, după Judecătoria Mangalia se introduce "Judecătoria Cernavoda, localitatea de reşedinţa oraşul Cernavoda".Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------------