HOTĂRÂRE nr. 26 din 17 ianuarie 2002privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 30 ianuarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori. (2) În sensul prezentei hotărâri, articole de încălţăminte reprezintă toate produsele cu tălpi aplicate, destinate acoperirii sau protejării piciorului, inclusiv părţile componente ale acestora, comercializate separat, prevăzute în anexa nr. 1. (3) Lista cuprinzând articolele de încălţăminte care fac obiectul prezentei hotărâri este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Nu fac obiectul etichetării potrivit prezentei hotărâri: a) încăltamintea uzată - second-hand; b) încăltamintea de protecţie; c) încăltamintea la producerea căreia s-au folosit substanţe şi preparate chimice periculoase, dăunătoare sănătăţii şi interzise comercializării; d) încălţămintea pentru jucarii.  +  Articolul 2 (1) Etichetele cuprind informaţii referitoare la cele trei părţi componente ale articolelor de încălţăminte, astfel cum sunt definite în anexa nr. 1, respectiv: a) faţa; b) captuşeala şi acoperişul de branţ; c) talpa exterioară. (2) Compoziţia materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte se indica prin pictograme sau prin indicaţii scrise sub formă de text în limba română, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi străine, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1. (3) Etichetarea materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale încălţămintei poate fi completată, dacă este cazul, cu informaţii suplimentare aplicate pe etichete sub forma de text. (4) În cazul feţei, clasificarea materialelor utilizate se face fără să se ţină seama de accesorii sau întărituri, cum ar fi borduri, ornamentaţii, catarame, gaici sau alte accesorii similare, respectiv întărituri pentru montat capse şi pentru protecţia gleznei. (5) În cazul tălpii exterioare, clasificarea materialelor utilizate se stabileşte pe baza volumului materialelor conţinute de aceasta.  +  Articolul 3Comercializarea articolelor de încălţăminte care fac obiectul şi îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri nu poate fi interzisă sau restricţionată din considerente legate de etichetare conform prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Etichetarea articolelor de încălţăminte trebuie să furnizeze informaţii privind: a) materialul clasificat conform prevederilor pct. 2 din anexa nr. 1, care este în proporţie de cel puţin 80% din suprafaţa desfăşurată pentru faţă, căptuşeală şi acoperiş de branţ, respectiv de cel puţin 80% din volumul pentru talpă, în componenţa acestora; b) dacă nici un material nu reprezintă 80% din produs se indică principalele două materiale componente ale încălţămintei. (2) Etichetarea se face pe cel puţin unul dintre articolele de încălţăminte al fiecărei perechi şi se realizează prin imprimare, lipire, ştanţare sau ataşarea unei etichete. (3) Etichetarea trebuie să fie vizibilă, bine aplicată şi accesibilă şi să nu inducă în eroare consumatorul, iar pictogramele trebuie să fie suficient de mari pentru ca informaţiile conţinute de acestea să fie uşor de înţeles.  +  Articolul 5 (1) Producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoana juridică cu sediul în România, este responsabil pentru furnizarea etichetelor pentru articolele de încălţăminte şi pentru corectitudinea/acurateţea informaţiilor furnizate. (2) În cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu are sediul în România, responsabilitatea prevăzută la alin. (1) revine importatorului. (3) Comerciantul cu amănuntul are responsabilitatea comercializării articolelor de încălţăminte etichetate conform prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 4 constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 46 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 261/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea încălţămintei destinate populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 15 mai 1998.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  Anexa 11. Denumirea, definiţiile şi pictogramele corespunzătoare părţilor componente ale încălţămintei.
         
      PictogrameIndicaţii scrise
    (a) Faţă  
    Reprezintă faţa exterioară superioară a elementului structural ce se ataşează tălpii exterioare.
    (b) Căptuşeală şi acoperiş de branţ  
    Reprezintă dublura părţii superioare şi a tălpii interioare ce alcătuiesc interiorul articolului de încălţăminte.
    (c) Talpă exterioară  
    Reprezintă partea de jos a articolului de încălţăminte ce este supusă abraziunii în timpul utilizării şi este ataşată părţii superioare.
  2. Definiţii şi pictograme corespunzătoare materialelor utilizate la producerea articolelor de încălţăminte.
         
      PictogrameIndicaţii scrise
    (a) (1) Piei cu faţa naturală  
    Termenul generic de piele desemnează pielea de animal cu structura fibroasă a acesteia, mai mult sau mai puţin intactă, tăbăcită pentru a deveni neputrescibilă. Părul sau lâna pot să fi fost sau nu îndepărtate. Pielea folosită la încălţăminte mai poate fi obţinută şi dintr-o piele de animal despicată în straturi înainte sau după tăbăcire. Totuşi, dacă pielea tratată este dezintegrată mecanic şi/sau chimic în particule fibroase, bucăţi mai mici sau pulberi, cu sau fără ajutorul unui agent de liere, şi este transformată în folii sau în alte forme, acestea nu sunt considerate piele. Dacă pielea este acoperită, în orice fel, cu un strat protector sau este lăcuită, aceste straturi nu trebuie să depăşească grosimea de 0,15 mm. În cazul în care se foloseşte termenul de "piele faţă naturală" în informaţiile textuale suplimentare prevăzute la art. 6, acesta se va aplica pielii care îşi păstrează suprafaţa originală prin îndepărtarea epidermei, fără a fi supusă polizării, şlefuirii sau despicării.
    (a) (2) Piei cu faţă corectată  
    Stratul de acoperire aplicat pe piele nu depăşeşte o treime din grosimea totală a pielii, dar este mai mare de 0,15 mm.
    (b) Materiale textile  
    Termenul "textile" desemnează toate produsele care fac obiectul H.G. nr. 332/2001 cu modificările ulterioare.
    (c) Alte materiale
   +  Anexa 2LISTAcuprinzând articolele de încălţăminte a căror componenţăse eticheteaza*)------ Notă *) Enumerarea din prezenta anexă are un caracter exemplificativ.1. pantofi cu toc jos sau înalt, de interior sau de strada;2. ghete până la gleznă, cizme de înălţime medie, cizme până la genunchi şi cizme mai înalte de genunchi;3. sandale de diferite tipuri, "espadrile" (pantofi cu partea superioară din pânză şi tălpi din material vegetal împletit), pantofi de tenis, pantofi de sport şi pentru alergat, sandale de plajă şi alte tipuri de încălţăminte de stradă;4. pantofi speciali de sport destinaţi unei anumite activităţi sportive, prevăzuţi cu diverse accesorii, precum: crampoane, ţinte, opritoare, bride sau accesorii similare, precum şi ghete de patinaj, clapari de schi şi încălţăminte pentru cros, ghete de lupta, ghete de box şi pantofi pentru ciclism. Mai sunt incluse şi articolele mixte compuse din patine (pe gheaţă sau role) prinse pe încălţăminte;5. pantofi de dans;6. încălţăminte alcătuită dintr-o singură piesă, în special din cauciuc sau material plastic, prin formare în matriţă, exclusiv produsele de unică folosinţă din material subţire (hârtie, folie de plastic etc., fără tălpi aplicate);7. galoşi ce sunt purtaţi peste încălţăminte, uneori fără toc;8. încălţăminte de unică folosinţă cu tălpi aplicate;9. încălţăminte ortopedică.-------