LEGE nr. 27 din 16 ianuarie 2002pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNIC (1) Se ratifica Convenţia penală privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999. (2) Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Convenţiei penale privind corupţia, denumita în continuare convenţie, România va comunică Secretariatului General al Consiliului Europei ca autorităţile centrale desemnate în temeiul art. 29 paragraful 1 din convenţie sunt următoarele: a) Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, pentru cererile de asistenţa judiciară formulate în faza de urmărire penală; b) Ministerul Justiţiei, pentru cererile de asistenţa judiciară formulate în faza de judecată sau de executare a pedepsei, precum şi pentru cererile de extrădare. (3) Data intrării în vigoare a prezentei legi, ţinând seama de dispoziţiile art. 32 din convenţie, va fi: a) data intrării în vigoare a convenţiei, dacă România depune instrumentul de ratificare a convenţiei anterior intrării sale în vigoare; sau b) prima zi din luna care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii de către România a instrumentului de ratificare a convenţiei, dacă România depune acest instrument de ratificare ulterior intrării în vigoare a convenţiei.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILACONSILIUL EUROPEICONVENTIE 27/01/1999