ORDIN nr. 33 din 24 ianuarie 2002pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI Şi PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 29 ianuarie 2002    Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,în baza prevederilor art. 43 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,în temeiul art. 8 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice din dotarea structurilor silvice constituite la nivel de ocoale silvice, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia regim şi inspecţie silvică din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ovidiu Natea,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 24/01/2002