ORDIN nr. 1.842 din 4 decembrie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 28 ianuarie 2002    Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,în temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. m), o) şi p) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de autorizare şi efectuare a transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din 4 februarie 1998.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea  +  AnexăNORMA 04/12/2001