LEGE nr. 702 din 3 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 39 din 29 iulie 1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Până la data bilanțului contabil de fuziune se vor lua măsuri de restructurare financiară a patrimoniului Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. evidențiat în bilanțul contabil de fuziune, conform prevederilor art. 15 și 16.2. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Obligația de plată a sumei de 95 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite ale Băncii Naționale a României la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., se anulează. Banca Naționala a României va primi în contrapartida titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egala, cu scadența la 12 luni. Titlurile de stat vor fi negociabile și vor purta o dobânda a carei rata este egala cu 5% pe an. Plata dobânzii aferente titlurilor de stat se va face la scadenta. Banca Naționala a României va inregistra pe venituri dobânda aferentă titlurilor de stat la data încasării acesteia. Emisiunea titlurilor de stat se va face cu data efectuării operațiunii. Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. va evidenția anularea obligației de plată la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunii.3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Pierderea din evidența contabilă a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., rămasă după efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 10 și 15, va fi preluată în bilanțul contabil de fuziune întocmit de Banca Comercială Română - S.A. în contul Alte creanțe privind bugetul statului și va fi acoperită cu titluri de stat, în limita sumei de 3.000 miliarde lei, emise în favoarea Băncii Comerciale Române - S.A. cu data de 10 septembrie 1999. Titlurile de stat vor fi negociabile, vor purta o dobânda a carei rata va fi egala cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari, cu termen de scadenta la 2 ani.(2) Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., prin administratorul special numit de Banca Naționala a României, îi revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și realității sumelor preluate la datoria publică interna conform art. 15 alin. (1) și art. 16 alin. (1).4. Articolele 21^1 și 21^2 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Sumele care vor fi preluate la datoria publică interna conform dispozițiilor art. 17, 20 și 21 vor fi comunicate Ministerului Finanțelor Publice de către Banca Comercială Română - S.A. pe baza evidentei contabile a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la data bilanțului contabil de fuziune.  +  Articolul 21^2În termen de 60 de zile de la data fuziunii, Banca Comercială Română - S.A. va renegocia, iar acolo unde se impune, va putea denunta unilateral contractele de închiriere, de prestări de servicii și orice alte angajamente contractuale ale Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., în vigoare la data fuziunii, altele decât cele izvorand din operațiunile bancare prevăzute de Legea bancară nr. 58/1998.5. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Titlurile de stat emise potrivit dispozițiilor art. 17, 20 și 21 sunt negociabile și au o scadenta la 2 ani. Ministerul Finanțelor Publice va emite titlurile de stat la data primirii comunicării prevăzute la art. 21^1. Titlurile de stat în lei poarta o dobânda a carei rata este egala cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari. Rata medie lunară a dobânzilor active este calculată de Banca Naționala a României pe baza datelor transmise de bănci. Titlurile de stat în valută vor fi exprimate în dolari S.U.A. și vor purta o dobânda a carei rata va fi egala cu 5% pe an.(2) Dobânda aferentă titlurilor de stat emise potrivit dispozițiilor art. 16, 17, 20 și 21 se calculează trimestrial, începând cu trimestrul următor realizării emisiunii, și se plătește până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Comercială Română - S.A. va inregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat în lei și în valută la data încasării acestora.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  --------