LEGE nr. 71 din 16 ianuarie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 25 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123 din 8 octombrie 2001 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 octombrie 2001, cu următoarea modificare:- La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:"c) membri:- un medic specialist pediatru, un neuropsihiatru şi un psiholog, desemnaţi de direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti;- un psihopedagog, desemnat de inspectoratul şcolar teritorial;- un reprezentant al inspectoratului teritorial de poliţie;- reprezentantul direcţiei de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv al Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale;- un reprezentant al organismelor private autorizate, propus de secretarul general al judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------------