LEGE nr. 59 din 16 ianuarie 2002pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, cu următoarea modificare:- La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă:................................................................. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile referitoare la regimul juridic al contravenţiilor."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------