LEGE nr. 23 din 10 ianuarie 2002pentru respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 24 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 269 din 7 decembrie 2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA---------