LEGE nr. 52 din 16 ianuarie 2002privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, cu următoarea modificare:- Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În structurile Ministerului Apărării Naţionale, supuse procesului de reorganizare, în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 se pot utiliza, pe lângă prevederile cuprinse în anexa nr. 1 lit. A la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi următoarele funcţii, niveluri de studii şi coeficienţi de ierarhizare:
             
    "Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Funcţii corespunzătoare gradelor de plutonier major sau maistru militar clasa a II-a - plutonier adjutant principal, maistru militar principalS   3,20
    2.Funcţii corespunzătoare gradelor de sergent, maistru militar clasa a V-aM sau şcoală profesională   1,50"
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------------