HOTĂRÂRE nr. 1.342 din 27 decembrie 2001privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 23 ianuarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează următoarele 8 societăţi comerciale şi 8 sucursale de întreţinere şi servicii energetice prin reorganizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica" - S.A.: a) Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Bacau, str. Nicolae Titulescu nr. 33, denumita în continuare "Electrica Moldova" - S.A.; b) Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Constanta, str. Nicolae Iorga nr. 89 A, denumita în continuare "Electrica Dobrogea" - S.A.; c) Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Ploiesti, str. Mărăşeşti nr. 44, denumita în continuare "Electrica Muntenia Nord" - S.A.; d) Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 2, denumita în continuare "Electrica Oltenia" - S.A.; e) Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Timişoara, str. Pestalozzi nr. 3-5, denumita în continuare "Electrica Banat" - S.A.; f) Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27, denumita în continuare "Electrica Transilvania Nord" - S.A.; g) Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 17 A, denumita în continuare "Electrica Transilvania Sud" - S.A.; h) Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" S.A., filiala a "Electrica" - S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1, denumita în continuare "Electrica Muntenia Sud" - S.A. (2) "Electrica" - S.A. va avea 8 sucursale de întreţinere şi servicii energetice, fără personalitate juridică. (3) Noua structura a "Electrica" - S.A. este prevăzută în anexele nr. 1a) şi 1b) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 este deţinut în întregime de către "Electrica" - S.A., în calitate de acţionar unic, acţiunile deţinute la cele 8 filiale înfiinţate constituind proprietatea acesteia.  +  Articolul 3 (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 au principalul obiect de activitate în domeniul distribuţiei şi furnizarii energiei electrice. (2) Filialele înfiinţate potrivit art. 1 vor contracta serviciile de întreţinere, reparaţii, precum şi alte servicii-suport necesare desfăşurării activităţilor de baza cu "Electrica" S.A. prin sucursalele sale. (3) Achiziţionarea energiei electrice de către filialele înfiinţate conform art. 1 se face pe bază de contracte în limitele aprobate de "Electrica" - S.A. (4) Activitatea de investiţii este atributul exclusiv al "Electrica" - S.A. care va elabora programe de dezvoltare pe ansamblu şi pentru fiecare filiala şi va asigura contractarea şi implementarea lor. (5) "Electrica" - S.A. va elabora strategia de distribuţie şi furnizare a energiei electrice pentru activitatea proprie şi a filialelor sale, asigurând implementarea acesteia în societatea comercială în scopul creşterii eficientei economice şi obţinerii de profit.  +  Articolul 4 (1) Filialele înfiinţate potrivit art. 1 vor obţine în termen de 90 de zile de la înfiinţare licenţe proprii de distribuţie şi furnizare. Până la obţinerea acestor licenţe, în condiţiile legii, ele vor opera în baza licenţelor deţinute de "Electrica" - S.A. (2) Societăţile înfiinţate potrivit art. 1 sunt răspunzătoare de toate obligaţiile fostelor sucursale de distribuţie şi furnizare ale "Electrica" - S.A. (3) Filialele "Electrica" - S.A. preiau toate drepturile de operare în distribuţia şi furnizarea energiei electrice în teritoriile deservite de fostele sucursale. (4) Contractele de portofoliu şi contractele bilaterale pe termen lung pentru achiziţia de energie electrica de pe piaţa angro se vor repartiza în termen de 90 de zile filialelor înfiinţate potrivit art. 1, de către "Electrica" - S.A. împreună cu Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, în limita gradului de deschidere a pieţei. (5) Diferenţa pentru acoperirea necesarului de consum va fi contractată de pe piaţa concurentiala de disponibil din ţara şi din import în limita gradului de deschidere a pieţei.  +  Articolul 5"Electrica Moldova" - S.A. este persoana juridică română, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.1.  +  Articolul 6 (1) Capitalul social al "Electrica Moldova" S.A. este de 4.022.973.400 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 40.229.734 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul "Electrica" S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale. (2) Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de către "Electrica Moldova" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7"Electrica Moldova" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 8"Electrica Moldova" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 9"Electrica Moldova" - S.A. are organizate în componenta sa 6 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.2, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10"Electrica Dobrogea" - S.A. este persoana juridică română, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 3.1.  +  Articolul 11 (1) Capitalul social al "Electrica Dobrogea" S.A. este de 2.062.074.300 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 2.062.074 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale. (2) Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de către "Electrica Dobrogea" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 12"Electrica Dobrogea" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 13"Electrica Dobrogea" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 14"Electrica Dobrogea" - S.A. are organizate în componenta sa 4 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 3.2, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15"Electrica Muntenia Nord" - S.A. este persoana juridică română, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 4.1.  +  Articolul 16 (1) Capitalul social al "Electrica Muntenia Nord" - S.A. este de 3.079.479.200 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 30.794.792 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale. (2) Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de către "Electrica Muntenia Nord" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17"Electrica Muntenia Nord" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 18"Electrica Muntenia Nord" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 19"Electrica Muntenia Nord" - S.A. are organizate în componenta sa 6 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 4.2, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20"Electrica Oltenia" - S.A. este persoana juridică română, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 5.1.  +  Articolul 21 (1) Capitalul social al "Electrica Oltenia" S.A. este de 4.494.754.000 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 44.947.540 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale. (2) Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de către "Electrica Oltenia" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 22"Electrica Oltenia" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 23"Electrica Oltenia" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 24"Electrica Oltenia" - S.A. are organizate în componenta sa 7 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 5.2, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25"Electrica Banat" - S.A. este persoana juridică română, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 6.1.  +  Articolul 26 (1) Capitalul social al "Electrica Banat" S.A. este de 2.932.045.400 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 29.320.454 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul "Electrica" S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale. (2) Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de către "Electrica Banat" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 27"Electrica Banat" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 28"Electrica Banat" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 29"Electrica Banat" - S.A. are organizate în componenta sa 4 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 6.2, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 30"Electrica Transilvania Nord" - S.A. este persoana juridică română, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 7.1.  +  Articolul 31 (1) Capitalul social al "Electrica Transilvania Nord" - S.A. este de 3.168.278.700 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 31.682.787 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale. (2) Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de către "Electrica Transilvania Nord" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica" - S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predare-preluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 32"Electrica Transilvania Nord" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 33"Electrica Transilvania Nord" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 34"Electrica Transilvania Nord" - S.A. are organizate în componenta sa 6 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 7.2, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 35"Electrica Transilvania Sud" - S.A. este persoana juridică română, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 8.1.  +  Articolul 36 (1) Capitalul social al "Electrica Transilvania Sud" - S.A. este de 3.785.493.900 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 37.854.939 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale. (2) Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de către "Electrica Transilvania Sud" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 37"Electrica Transilvania Sud" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 38"Electrica Transilvania Sud" - S.A. are organizate în componenta sa 6 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 8.2, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 39"Electrica Muntenia Sud" - S.A. este persoana juridică română, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 9.1.  +  Articolul 40 (1) Capitalul social al "Electrica Muntenia Sud" - S.A. este de 1.820.089.000 mii lei, vărsat integral la data infiintarii, şi este împărţit în 18.200.890 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul "Electrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 31 octombrie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale. (2) Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de către "Electrica Muntenia Sud" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica" S.A. urmează să se facă pe bază de protocol de predarepreluare finalizat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 41"Electrica Muntenia Sud" - S.A. are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum şi extinderea automatizarii, cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 42"Electrica Muntenia Sud" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 43"Electrica Muntenia Sud" - S.A. are organizate în componenta sa 3 sucursale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 9.2, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 44 (1) Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor şi sunt administrate de către un consiliu de administraţie. (2) Adunările generale ale acţionarilor sunt formate din 3 membri, care sunt numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor a "Electrica" - S.A. (3) Consiliile de administraţie ale societăţilor comerciale înfiinţate potrivit art. 1 sunt formate din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunările generale ale acestor societăţi. "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliile de administraţie ale acestor societăţi, dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.  +  Articolul 45Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile şi vor fi ţinute de toate obligaţiile "Electrica" - S.A. şi se substituie în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile în curs.  +  Articolul 46 (1) Personalul existent în cadrul "Electrica Moldova" - S.A., "Electrica Dobrogea" - S.A., "Electrica Muntenia Nord" - S.A., "Electrica Oltenia" - S.A., "Electrica Banat" - S.A., "Electrica Transilvania Nord" S.A., "Electrica Transilvania Sud" - S.A. şi "Electrica Muntenia Sud" - S.A. ale "Electrica" - S.A., la data încheierii protocoalelor de predare-primire, se preia de către societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 şi se considera transferat în interesul serviciului la acestea. (2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de "Electrica" - S.A. se aplică personalului transferat la "Electrica Moldova" - S.A., "Electrica Dobrogea" - S.A., "Electrica Muntenia Nord" - S.A., "Electrica Oltenia" S.A., "Electrica Banat" - S.A., "Electrica Transilvania Nord" - S.A., "Electrica Transilvania Sud" - S.A., "Muntenia Sud" - S.A., până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă în condiţiile legii. (3) Contractul colectiv de muncă cadru se negociaza la nivelul "Electrica" - S.A.  +  Articolul 47Adunarea generală a acţionarilor "Electrica" S.A. va modifica în mod corespunzător Statutul "Electrica" S.A., în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 48Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile art. 26 şi 30, precum şi anexele nr. 5.1 şi 5.2 din Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1a)                                     LISTA    cuprinzând societăţile comerciale, filiale ale Societăţii Comerciale de        Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea noilor unităţiLocalitateaSediul
    1.Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A.Bacăustr. Nicolae Titulescu nr. 33
    2.Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A.Constanţastr. Nicolae Iorga nr. 89A
    3.Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A.Ploieştistr. Mărăşeşti nr. 44
    4.Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A.CraiovaStr. Brestei nr. 2
    5.Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A.Timişoarastr. Pestalozzi nr. 3-5
    6.Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A.Cluj-NapocaStr. Memorandumului nr. 27
    7.Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A.BraşovStr. 13 Decembrie nr. 17A
    8.Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.Bucureştibd. Ion Mihalache nr. 41-43
   +  Anexa 1b)                                  LISTA  cuprinzând sucursalele de întreţinere şi servicii energetice ale                Societăţii Comerciale de Distribuţie      şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea noilor unităţiLocalitateaSediul
    1.Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice "Electrica Moldova"Bacăustr. Nicolae Titulescu nr. 33
    2.Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice "Electrica Dobrogea"Constanţastr. Nicolae Iorga nr. 89A
    3.Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice "Electrica Muntenia Nord"Ploieştistr. Mărăşeşti nr. 44
    4.Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice "Electrica Oltenia"CraiovaStr. Brestei nr. 2
    5.Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice "Electrica Banat"Timişoarastr. Pestalozzi nr. 3-5
    6.Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrice "Electrica Transilvania Nord"Cluj-NapocaStr. Taberei nr. 20
    7.Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Sud"BraşovStr. 13 Decembrie nr. 17A
    8.Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Sud"Bucureştibd. Ion Mihalache nr. 41-43
   +  Anexa 2.1STATUT 27/12/2001  +  Anexa 3.1STATUT 27/12/2001  +  Anexa 4.1STATUT 27/12/2001  +  Anexa 5.1STATUT 27/12/2001  +  Anexa 6.1STATUT 27/12/2001  +  Anexa 7.1STATUT 27/12/2001  +  Anexa 8.1STATUT 27/12/2001  +  Anexa 9.1STATUT 27/12/2001