ORDIN nr. 862 din 27 noiembrie 2001pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţa al populaţiei
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 23 ianuarie 2002    Ministrul sănătăţii şi familiei,având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 108/1999,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de Referatul Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB/10.903,emite următorul ordin:  +  Articolul 1În cazul instalării microcentralelor termice cu putere instalata de până la 25 kW în locuinţe tip apartament din blocurile de locuinţe cu mai multe niveluri, proiectantul şi beneficiarul sunt obligaţi să asigure evacuarea gazelor arse printr-un cos colector vertical, a cărui înălţime să depăşească aticul blocului.  +  Articolul 2Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos----------