ORDIN nr. 113 din 19 ianuarie 2002privind stabilirea baremului anual de impunere pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2001
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 22 ianuarie 2002  Ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit şi ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2001, în baza prevederilor art. 8 alin. (2) şi ale art. 13 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, se stabileşte următorul barem anual:
       
    Venitul anual impozabil  - lei -Impozitul anual  - lei -
    până la 19.700.00018%
    19.700.001- 49.900.0003.546.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte suma de 19.700.000 lei
    49.900.001- 78.800.00010.492.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de 49.900.000 lei
    78.800.001-110.400.00018.584.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte suma de 78.800.000 lei
    peste 110.400.00029.328.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 110.400.000 lei
  ATR. 2Baremul anual de impunere prevăzut la art. 1 se aplică şi pentru recalcularea impozitului anual pe veniturile din salarii realizate în anul 2001, conform prevederilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru definitivarea impunerii venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor cu destinaţia de locuinta pentru acest an, determinate potrivit prevederilor aceleiaşi ordonanţe.
   +  Articolul 3Baza de calcul al venitului supus impozitului anual se calculează prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 500 lei se majorează la 1.000 lei.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu────────────────────