LEGE nr. 1 din 10 ianuarie 2002privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrazilor din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 28 ianuarie 1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrazilor din România, emisă în temeiul art. 1 pct. 8 lit. b) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 29 ianuarie 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTApentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrazilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă Programul prioritar de construcţie a autostrazilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie din România prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Autostrazile şi drumurile naţionale cu patru benzi de circulaţie, prevăzute în anexa, sunt definite ca drumuri de interes naţional şi european şi constituie utilitate publică, expropriator fiind statul român prin Regia Autonomă <> de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Delimitarea terenurilor necesare amplasarii autostrazilor şi drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie se realizează cu respectarea legii, în baza studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Terenurile aflate în proprietatea publică şi privată a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care se executa autostrazile şi drumurile naţionale cu patru benzi de circulaţie, inclusiv instalaţiile, clădirile şi dotările aferente acestora, trec în administrarea Regiei Autonome <> prin hotărâre a Guvernului. (2) Terenurile aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau a persoanelor fizice ori juridice se expropriaza potrivit art. 21-40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, intră în proprietatea publică a statului şi trec în administrarea Regiei Autonome <>."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Terenurile prevăzute la art. 4 se exceptează de la plata taxelor şi impozitelor prevăzute de lege."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Programul prioritar de construcţie a autostrazilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie poate fi finanţat, în baza documentaţiilor tehnico-economice aprobate, de la bugetul de stat, din împrumuturi externe şi din alte surse legal constituite."8. Anexa va avea următorul cuprins:"ANEXAPROGRAMUL PRIORITARprivind construcţia de autostrăzi şi drumuri naţionale cu patru benzi de circulaţieTronsoanele de autostrăzi şi drumuri naţionale cu patru benzi de circulaţie insumeaza 1.701 km şi sunt următoarele:I. AutostrăziBucureşti-Pitesti 96 kmBucureşti-Fetesti-Cernavoda 151 kmCentura Bucureşti Sud 46 kmCentura Bucureşti Nord 50 kmBucureşti-Ploiesti 70 kmPloiesti-Comarnic 36 kmComarnic-Braşov 65 kmBors-Oradea-Cluj 167 kmPitesti-Sibiu 150 kmSibiu-Lugoj 210 kmLugoj-Nadlac 130 kmPloiesti-Albita 310 kmTotal tronsoane de autostrăzi: 1.481 kmII. Drumuri naţionale cu patru benzi de circulaţieBucureşti-Giurgiu 49 kmBraşov-Sibiu 110 kmCernavoda-Constanta 61 kmTotal tronsoane de drumurinaţionale cu patru benzi de circulaţie: 220 kmNOTĂ: Pentru tronsoanele nefinalizate lungimea este estimativă şi se va definitivă pe baza studiilor şi proiectelor ulterioare."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 16/1999, modificată şi completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU-----------