LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 2002pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 95 din 27 august 1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, emisă în temeiul art. 1 pct. 12 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998, cu următoarea modificare:- Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(2) Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. este organismul tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, desemnat să asigure, în principal, inspecţia şi supravegherea desfăşurării în siguranţa a navigaţiei în apele naţionale navigabile, a protecţiei apelor navigabile împotriva poluarii de către nave, inspecţia navelor sub pavilion român în apele internaţionale, coordonarea activităţilor de căutare şi salvare pe mare, controlul respectării reglementărilor interne în domeniul transporturilor navale, a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, înmatricularea navelor sub pavilion român, atestarea şi brevetarea personalului navigant, precum şi cercetarea evenimentelor şi accidentelor de navigaţie."  +  Articolul 2În cuprinsul ordonanţei denumirea Ministerul Transporturilor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, iar sintagma ministrul transporturilor se înlocuieşte cu sintagma ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU---------