HOTĂRÂRE nr. 1.337 din 27 decembrie 2001pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 21 ianuarie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) prezenta în mediul de muncă a noxelor profesionale fizice constând în zgomot, vibratii, unde electromagnetice, presiune, radiatii ionizante, radiatii calorice, radiatii laser de putere neprotejate, precum şi a noxelor profesionale chimice sau biologice, prevăzute în Normele generale de protecţie a muncii, care nu respecta limitele admise prevăzute în aceste norme;".2. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) Determinarile de noxe profesionale şi expertiza tehnica din punct de vedere al protecţiei muncii vor fi efectuate în prezenta reprezentanţilor sindicatului sau, după caz, ai salariaţilor."3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Angajatorii care au locuri de muncă, activităţi şi categorii profesionale încadrate în grupa I şi a II-a de muncă vor face reevaluarea acestora, în vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite, respectând dispoziţiile prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie 2002."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------------