ORDIN nr. 944 din 28 decembrie 2001pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 18 ianuarie 2002    Ministrul sănătăţii şi familiei,având în vedere prevederile:- art. 28 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică;- art. 18 alin. (1) lit. k) şi l) din Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată;- Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică nr. DB 11.882 din 28 decembrie 2001,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, cuprinse în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie, serviciile de medicina muncii recunoscute de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cat şi din sectorul privat, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1NORMA 28/12/2001