LEGE nr. 767 din 29 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 103/2000 privind decoratia "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 18 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 103 din 29 iunie 2000 privind decoratia "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 7 iulie 2000, cu următoarele modificări și completări:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Stabilirea listelor cuprinzând persoanele care pot primi decoratia «Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste», precum și clasele acesteia se va face de către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, Federația Română a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomunisti și Fundația Luptătorilor din Rezistenta Armata Anticomunista din România, în colaborare cu organele Ministerului de Interne și ale Ministerului Justiției.2. Alineatele (1) și (2) ale articolului 2 din regulamentul prevăzut în anexa vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Decoratia «Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste» se acordă pentru motivele menționate la art. 1 alin. (1) și are trei clase, fiecare dintre acestea acordându-se unor anumite categorii, astfel:a) clasa a III-a se poate acorda persoanelor care au fost strămutate fortat din locuințele lor și au fost deportate atât în țara, cat și în fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste;b) clasa a II-a se poate acorda persoanelor care au fost private de libertate pe o perioadă de până la 10 ani;c) clasa I se poate acorda persoanelor care au fost private de libertate pentru o perioadă mai lungă de 10 ani, precum și acelor persoane care au făcut parte din organizațiile ce au acționat armat împotriva regimului dictatorial.(2) Perioada de detenție care se ia în calcul este cea totală, în cazul persoanelor care au fost în detenție politica de mai multe ori; toate propunerile vor fi supuse controlului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, iar, în cazul în care au fost în detenție, cei propuși vor prezenta copii de pe dosarul de la Direcția Generală a Penitenciarelor.3. La articolul 2 din regulamentul prevăzut în anexa, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:(5) Persoanele care, după eliberarea din detenție, au deținut funcții de conducere în aparatul de partid și de stat comunist și care, după anul 1975, au fost decorate cu medalii și ordine nu pot fi decorate cu decoratia «Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste».(6) Persoanele care, după eliberare, au devenit membri ai Partidului Comunist Roman nu pot fi decorate cu decoratia «Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste».4. Articolul 3 din regulamentul prevăzut în anexa va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3În mod excepțional, clasa a II-a a decoratiei «Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste» poate fi conferita și cetățenilor străini care au contribuit substanțial la cunoașterea realitatilor despre societatea comunista.5. Articolul 4 din regulamentul prevăzut în anexa va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Stabilirea persoanelor care au dreptul la conferirea decoratiei «Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste», precum și a clasei distincției se face de către reprezentanții Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, ai Federației Române a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomunisti și ai Fundației Luptătorilor din Rezistenta Armata Anticomunista din România, în colaborare cu Ministerul de Interne și cu Ministerul Justiției.(2) Listele cu propuneri vor fi înaintate Cancelariei Ordinelor, în vederea întocmirii decretului de conferire.6. Alineatul (3) al articolului 5 din regulamentul prevăzut în anexa va avea următorul cuprins:(3) Pe revers, de la crucea incastrata la același nivel pornesc raze aurite; sub cruce este scrisă deviza: «AM REZISTAT/PRIN CREDINȚA ȘI LUPTA».7. Alineatele (1) și (3) ale articolului 6 din regulamentul prevăzut în anexa vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Însemnul clasei a III-a este confecționat din oțel având forma unui dreptunghi cu colturile rotunjite, care are înălțimea de 50 mm, lățimea de 40 mm și grosimea de 5 mm. În interiorul placii este incastrata o cruce cu brate egale, din argint cu titlul de 800 la mie, având diametrul de 25 mm, lățimea bratelor crucii de 5 mm și grosimea de 3 mm; centrul crucii este plasat la 20 mm de limita superioară a insemnului..............................................................(3) Pe revers, crucea este incastrata la același nivel și de la ea pornesc raze în relief; dedesubtul crucii este scrisă, în relief, cu litere înalte de 3 mm, deviza: «AM REZISTAT/PRIN CREDINȚA ȘI LUPTA».8. Articolul 7 din regulamentul prevăzut în anexa va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Însemnul clasei a II-a este asemănător cu cel al clasei prevăzute la art. 6, cu deosebirea ca metalul din care este confectionata crucea incastrata este argint aurit cu titlul de 800 la mie.9. Alineatul (1) al articolului 8 din regulamentul prevăzut în anexa va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Însemnul clasei I este asemănător cu cel al clasei prevăzute la art. 6, cu deosebirea ca metalul din care este confectionata crucea incastrata este aur de 14 K.10. Alineatul (2) al articolului 9 din regulamentul prevăzut în anexa va avea următorul cuprins:(2) Urmașii direcți ai foștilor deținuți politici pot solicita comitetelor teritoriale ale Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Federației Române a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomunisti și Fundației Luptătorilor din Rezistenta Armata Anticomunista din România, desemnate pentru întocmirea listelor cuprinzând persoanele îndreptățite sa primească decoratia «Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste», să fie înscriși pe liste pentru a primi decoratia cu bareta: «TRADIȚIE». Împreună cu cererea aceștia trebuie să prezinte următoarele:a) copie de pe hotărârea judecătorească de condamnare a părintelui sau, în lipsa acesteia, declarațiile a doua persoane care să confirme intemnitarea acestuia pe motive politice;b) copie de pe actul de naștere care să ateste filiația;c) declarație, pe propria răspundere, ca până în anul 1989 nu a fost membru al Partidului Comunist Roman și că nu a făcut parte din organele de represiune ale regimului comunist sau dintre informatorii fostei Securitati.11. Articolul 12 din regulamentul prevăzut în anexa va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Brevetele pentru decoratia «Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste» sunt validate prin parafa Președintelui României și cea a cancelarului ordinelor, pentru clasele a III-a și a II-a, și prin semnăturile olografe ale acestora, pentru clasa I.12. Articolul 15 din regulamentul prevăzut în anexa va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Conducerile Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Federației Române a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomunisti și Fundației Luptătorilor din Rezistenta Armata Anticomunista din România vor înainta Cancelariei Ordinelor, pe măsura întocmirii lor, listele cuprinzând propunerile de conferire a decoratiei «Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste», în vederea semnării de către Președintele României a decretelor de decorare.(2) În termen de un an de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii prin care este aprobat prezentul regulament comisiile Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, Federației Române a Foștilor Deținuți Politici și Luptători Anticomunisti și Fundației Luptătorilor din Rezistenta Armata Anticomunista din România vor finaliza toate propunerile de decorare cu «Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste», distincția urmând să fie considerată închisă după acest termen.  +  Articolul 2Plansa cu modelul desenat al decoratiei "Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste", prevăzută în anexa la ordonanța de urgență, se înlocuiește cu plansa din anexa la prezenta lege, pastrandu-se culorile inițiale.  +  Articolul 3Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 103/2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  OVIDIU CAMELIU PETRESCU
   +  Anexă