LEGE nr. 781 din 29 decembrie 2001privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 17 ianuarie 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 28 ianuarie 1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, emisă în temeiul art. 1 pct. 2 lit. i) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu următoarea modificare:- Articolul unic va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Alineatul 2 al articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, modificată şi completată prin Legea nr. 123/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 10/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 120/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 18 iunie 1998, se completează şi va avea următorul cuprins:<>"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU-----------