ORDIN nr. 2.329 din 28 decembrie 2001pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partida simpla de către persoanele juridice fără scop lucrativ
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 15 ianuarie 2002    Ministrul finanţelor publice,în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partida simpla de către persoanele juridice fără scop lucrativ, prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile normelor metodologice menţionate la art. 1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2002.  +  Articolul 3Direcţia de reglementări contabile va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăNORMA 28/12/2001