LEGE nr. 760 din 29 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrala
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 16 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 30 ianuarie 1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrala, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrala, denumit în continuare demnitar, se înţelege: primul-ministru, ministrul, secretarul de stat şi asimilaţii acestuia, precum şi prefectul ca reprezentant al Guvernului."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al aparatului ministerelor, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, al organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în aparatul propriu al prefecturilor se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administraţia publică centrala, denumit în continuare cabinetul demnitarului."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Cabinetul demnitarului este un compartiment distinct, care poate cuprinde următoarele funcţii: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum şi curier personal."4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Structurile aprobate prin actele normative de organizare şi funcţionare a instituţiilor prevăzute la art. 2 se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe."5. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:    "ANEXA Nr. 1              Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului,                      pe funcţii şi niveluri de demnitari
                 
    " Nr. crt.DemnitarFuncţii în cabinetul demnitarului
    Director de cabinetAsistent de cabinetConsilier personalSecretar personalCurier personal
    1.Prim-ministru131432
    2.Ministru13822
    3.Ministru-delegat pe lângă primul-ministru13822
    4.Secretar de stat12422
    5.Conducător de organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului12422
    6.Prefect12211"
  6. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:"Echivalarea, din punct de vedere al salarizarii, a funcţiilor din cabinetul demnitarului cu cele prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar"Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,OVIDIU CAMELIU PETRESCU-------------