LEGE nr. 788 din 29 decembrie 2001pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 16 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 49 din 19 august 1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, emisă în temeiul art. 1 lit. H pct. 7 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 24 august 1999, cu următoarea modificare:– La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF). În aceasta calitate, este împuternicit sa participe la adunările generale OTIF și sa accepte modificările Regulamentului privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID).  +  Articolul 2În tot cuprinsul ordonanței, denumirea Ministerul Transporturilor se înlocuiește cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, iar sintagma ordin al ministrului transporturilor, cu sintagma ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  OVIDIU CAMELIU PETRESCU
  -----