HOTĂRÂRE nr. 1.315 din 27 decembrie 2001privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 10 ianuarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 168 alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pensiile din sistemul public de pensii se recoreleaza în 6 etape, semestrial, în perioada anilor 2002-2004.  +  Articolul 2În vederea aplicării măsurii de recorelare a pensiilor, la data de 1 ianuarie 2002 se corecteaza punctajul mediu anual stabilit conform art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, prin raportarea cuantumului pensiei cuvenite sau aflate în plata, din care s-a dedus contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate datorată conform legii, la valoarea punctului de pensie valabilă la această dată.  +  Articolul 3De măsura recorelarii beneficiază personale ale căror drepturi de pensie pentru limita de vârsta cu vechime integrală sau de pensie de urmaş s-au deschis până la data de 1 ianuarie 1999 şi al căror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2, este mai mic de 3 puncte.  +  Articolul 4 (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 recorelarea pensiilor se efectuează prin adăugarea unui număr suplimentar de puncte la punctajul mediu anual corectat conform prevederilor art. 2. (2) Numărul suplimentar de puncte care se adauga pentru fiecare dintre pensionării înscrişi la pensie în acelaşi an se determina ca diferenţa între punctajul mediu estimat pentru pensionării ale căror drepturi se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, şi punctajul mediu aferent tuturor pensionarilor din aceeaşi categorie de pensie, înscrişi în acelaşi an. (3) Punctajul mediu aferent tuturor pensionarilor înscrişi la pensie în acelaşi an se calculează, pe categorii de pensie, la nivelul lunii octombrie 2001, ca raport între suma punctajelor medii anuale ale acestor pensionari, calculate potrivit prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, şi numărul acestora.  +  Articolul 5 (1) Punctajul mediu estimat corespunzător categoriei de pensie pentru limita de vârsta cu vechime integrală este de 1,15074 puncte şi reprezintă punctajul mediu anual realizat de o persoană pensionata la data de 1 aprilie 2001, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, în condiţiile în care aceasta a contribuit, pe perioada stagiului complet de cotizare, la nivelul salariului mediu pe economie, brut sau net, după caz. (2) Punctajul mediu estimat corespunzător categoriei de pensie de urmaş este de 0,41845 puncte şi reprezintă raportul dintre pensia medie a pensionarilor urmaşi şi pensia medie a pensionarilor pentru limita de vârsta cu vechime integrală la 1 aprilie 2001, aplicat asupra punctajului mediu estimat prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 6 (1) În luna ianuarie 2002 se efectuează, în condiţiile prezentei hotărâri, prima etapa de recorelare. (2) Numărul suplimentar de puncte care se adauga conform prevederilor art. 4, precum şi cel acordat în prima etapa de recorelare a pensiilor este cel prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 7Persoanelor care beneficiază de pensii provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, li se aplică procedura de recorelare a pensiilor astfel: a) se stabileşte timpul util conform prevederilor art. 168 alin. (5) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare; b) se calculează punctajul mediu anual potrivit prevederilor art. 77 şi ale art. 162 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, utilizându-se stagiul complet de cotizare prevăzut de lege pentru anul 2001; c) pentru pensionării de invaliditate gradul II se acordă 85% din punctajul mediu anual calculat potrivit prevederilor lit. b); d) pentru pensionării urmaşi se acordă 50%, 75% sau 100% din punctajul cuvenit titularului, după cum sunt în plata 1, 2, 3 sau mai mulţi urmaşi; e) se compara punctajul mediu anual calculat conform prevederilor lit. b), c) şi d) cu punctajul mediu anual rezultat ca urmare a aplicării art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, la data de 1 aprilie 2001; f) în situaţia în care punctajul mediu anual calculat conform prevederilor lit. b), c) şi d) este mai mic decât punctajul mediu anual stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, se menţine punctajul mediu anual calculat la 1 aprilie 2001; g) în situaţia în care punctajul mediu anual calculat conform prevederilor lit. b), c) şi d) este mai mare decât punctajul mediu anual stabilit potrivit art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, pensionarului i se stabileşte un punctaj suplimentar egal cu diferenţa dintre acestea, care i se acordă prin recorelare; h) din punctajul suplimentar stabilit conform prevederilor lit. g) în prima etapa de recolerare se acordă 12,5%.  +  Articolul 8La stabilirea numărului suplimentar de puncte se utilizează cinci zecimale.  +  Articolul 9 (1) Cuantumul pensiilor recorelate se determina prin înmulţirea punctajului mediu anual stabilit conform art. 4 şi 7 cu valoarea unui punct de pensie. (2) Cuantumul pensiei stabilit conform prevederilor alin. (1) se majorează cu suma corespunzătoare contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit legii. (3) La determinarea cuantumurilor pensiei, conform prevederilor alin. (1) şi (2), fracţiunile de leu se intregesc la un leu în favoarea pensionarilor.  +  Articolul 10Sumele rezultate în urma aplicării măsurii de recorelare, prevăzută de prezenta hotărâre, se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12În aplicarea prezentei hotărâri Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate emite norme metodologice.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1Numărul suplimentar de puncte pentru pensionării de limita de vârsta şi vechime integrală
                               
    Anul înscrierii la pensieNumăr total de puncte de acordat în perioada 2002-2004Număr suplimentar de puncte pentru pensionari având, la 1 ianuarie 2002, un punctaj mediu anual corectat conform prevederilor art. 2
    Cel mult 0,6 punctePeste 0,6 puncte şi cel mult 0,75 punctePeste 0,75 puncte şi cel mult 0,85 punctePeste 0,85 puncte şi cel mult 1 punctPeste 1 punct şi cel mult 2 punctePeste 2 puncte şi cel mult 3 puncte
    număr total de puncte de acordat în anul 2002din care, acordate în luna ianuarie 2002număr total de puncte de acordat în anul 2002din care, acordate în luna ianuarie 2002număr total de puncte de acordat în anul 2002din care, acordate în luna ianuarie 2002număr total de puncte de acordat în anul 2002din care, acordate în luna ianuarie 2002număr total de puncte de acordat în anul 2002din care, acordate în luna ianuarie 2002număr total de puncte de acordat în anul 2002din care, acordate în luna ianuarie 2002
    înainte de 19680,305920,152960,076480,076480,038240,073420,036710,067300,033650,055070,027530,030590,01530
    19680,309020,154510,077260,077260,038630,074160,037080,067980,033990,055620,027810,030900,01545
    19690,308240,154120,077060,077060,038530,073980,036990,067810,033910,055480,027740,030820,01541
    19700,301430,150720,075360,075360,037680,072340,036170,066310,033160,054260,027130,030140,01507
    19710,300760,150380,075190,075190,037600,072180,036090,066170,033080,054140,027070,030080,01504
    19720,297520,148760,074380,074380,037190,071400,035700,065450,032730,053550,026780,029750,01488
    19730,297470,148740,074370,074370,037180,071390,035700,065440,032720,053540,026770,029750,01487
    19740,295540,147770,073890,073890,036940,070930,035460,065020,032510,053200,026600,029550,01478
    19750,288500,144250,072130,072130,036060,069240,034620,063470,131740,051930,025970,028850,01443
    19760,291850,145930,072960,072960,036480,070040,035020,064210,032100,052530,026270,029190,01459
    19770,287130,143570,071780,071780,035890,068910,034460,063170,031580,051680,025840,028710,01436
    19780,302780,151390,075700,075700,037850,072670,036330,066610,033310,054500,027250,030280,01514
    19790,299640,149820,074910,074910,037460,071910,035960,065920,032960,053940,026970,029960,01498
    19800,296980,148490,074250,074250,037120,071280,035640,065340,032670,053460,026730,029700,01485
    19810,296930,148470,074230,074230,037120,071260,035630,065320,032260,053450,026720,029690,01485
    19820,288460,144230,072120,072120,036060,069230,034620,063460,031730,051920,025960,028850,01442
    19830,287350,143680,071840,071840,035920,068960,034480,063220,031610,051720,025860,028740,01437
    19840,288240,144120,072060,072060,036030,069180,034590,063410,031710,051880,025940,028820,01441
    19850,289290,144650,072320,072320,036160,069430,034710,063640,031820,052070,026040,028930,01446
    19860,294520,147260,073630,073630,036820,070680,035340,064790,032400,053010,026510,029450,01473
    19870,284400,142200,071100,071100,035550,068260,034130,062570,031280,051190,025600,028440,01422
    19880,279610,139810,069900,069900,034950,067110,033550,061510,030760,050330,025160,027960,01398
    19890,275280,137640,068820,068820,034410,066070,033030,060560,030280,049550,024780,027530,01376
    19900,270430,135220,067610,067610,033800,064900,032450,059490,029750,048680,024340,027040,01352
    19910,271650,135830,067910,067910,033960,065200,032600,059760,029880,048900,024450,027170,01358
    19920,262680,131340,065670,065670,032840,063040,031520,057790,028890,147280,023640,026270,01313
    19930,260030,130020,065010,065010,032500,062410,031200,057210,028600,046810,023400,026000,01300
    19940,255920,127960,063980,063980,031990,061420,130710,056300,028150,046070,023030,025590,01280
    19950,259130,129570,064780,064780,032390,062190,131100,057010,028500,046640,023320,025910,01296
    19960,256830,128420,064210,064210,032100,061640,030820,056500,028250,046230,023110,025680,01284
    19970,229500,114750,057380,057380,028690,055080,027540,050490,025250,041310,020660,022950,01148
    19980,16107------------
   +  Anexa 2Numărul suplimentar de puncte pentru pensionării urmaşi
                           
    Anul înscrierii la pensieNumăr total de puncte de acordat în perioada 2002-2004Număr suplimentar de puncte pentru pensionari având, la 1 ianuarie 2002, un punctaj mediu anual corectat conform prevederilor art. 2
    Cel mult 0,3 punctePeste 0,3 puncte şi cel mult 0,6 punctePeste 0,6 puncte şi cel mult 1 punctPeste 1 punct şi cel mult 2 punctePeste 2 puncte şi cel mult 3 puncte
    număr total de puncte de acordat în anul 2002din care, acordate în luna ianuarie 2002număr total de puncte de acordat în anul 2002din care, acordate în luna ianuarie 2002număr total de puncte de acordat în anul 2002din care, acordate în luna ianuarie 2002număr total de puncte de acordat în anul 2002din care, acordate în luna ianuarie 2002număr total de puncte de acordat în anul 2002din care, acordate în luna ianuarie 2002
    înainte de 19680,095240,047620,023810,028570,014290,022860,011430,017140,008570,009520,00476
    19680,087470,043740,021870,026240,013120,020990,010500,015740,007870,008750,00437
    19690,085980,042990,027500,025790,012900,020640,010320,015480,007740,008600,00430
    19700,086260,043130,021570,025880,012940,020700,010350,015530,007760,008630,00431
    19710,085510,042760,021380,025650,012830,020520,010260,015390,007700,008550,00428
    19720,084310,042160,021080,025290,012650,020230,010120,015180,007590,008430,00422
    19730,084590,042300,021150,025380,012690,020300,010150,015230,007610,008460,00423
    19740,083720,041860,020930,025120,012560,020090,010050,015070,007530,008370,00419
    19750,083580,041790,020900,025070,012540,020060,010030,015040,007520,008360,00418
    19760,082910,041460,020730,024870,012440,019900,009950,014920,007460,008290,00415
    19770,083430,041720,020860,025030,012510,020020,010010,015020,007510,008340,00417
    19780,084250,042130,021060,025280,012640,020220,010110,015170,007580,008430,00421
    19790,084280,042140,021070,025280,012640,020230,010110,015170,007590,008430,00421
    19800,082980,041490,020750,024890,012450,019920,009960,014940,007470,008300,00415
    19810,082860,041430,020720,024860,012430,019890,009940,014910,047460,008290,00414
    19820,081950,040980,020490,024590,012290,019670,009830,014750,007380,008200,00410
    19830,082270,041140,020570,024680,012340,019740,009870,014810,007400,008230,00411
    19840,081300,040650,020330,024390,012200,019510,009760,014630,007320,008130,00407
    19850,080880,040440,020220,024260,012130,019410,009710,014560,007280,008090,00404
    19860,080570,040290,020140,024170,012090,019340,009670,014500,007250,008060,00403
    19870,079890,039950,019970,023970,011980,019170,009590,014380,007190,007990,00399
    19880,079340,039670,019840,023800,011900,019040,009520,014280,007140,007930,00397
    19890,078950,039480,019740,023690,011840,018950,009470,014210,007110,007900,00395
    19900,077340,038670,019340,023200,011600,018560,009280,013920,006960,007730,00387
    19910,077370,038690,019340,023210,011610,018570,009280,013930,006960,007740,00387
    19920,071460,035730,017870,021440,010720,017150,008580,012860,006430,007150,00357
    19930,069280,034640,017320,020780,010390,016630,008310,012470,006240,006930,00346
    19940,068690,034350,017170,020610,010300,016490,008240,012360,006180,006870,00343
    19950,067120,033560,016780,020140,010070,016110,008050,012080,006040,006710,00336
    19960,066590,033300,016650,019980,009990,015980,007990,011990,005990,006660,00333
    19970,067830,033920,016960,020350,010170,016280,008140,012210,006100,006780,00339
    19980,06965----------