HOTĂRÎREA nr. 120 din 29 martie 1993privind detalierea clasificarii mărfurilor în Tariful vamal de import al României de la 6 la 8 cifre
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 31 martie 1993    Guvernul României hotărăşte: Începând cu data de 1 mai 1993 clasificarea mărfurilor în Tariful vamal de import al României, menţionat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 673/1991, se detaliază de la 6 la 8 cifre, taxele vamale transpunându-se automat de la fiecare poziţie de 6 cifre la toate poziţiile de 8 cifre în care acestea se detaliază, conform anexei* la prezenta hotărâre. Notă *) Anexa se publică ulterior. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comerţului,Constantin Teculescu---------