HOTĂRÎREA nr. 119 din 29 martie 1993privind transmiterea unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea instituţiilor publice care le folosesc
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 2 aprilie 1993  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Imobilele prevăzute în anexa nr. 1 împreună cu terenul şi utilitatile aferente trec din patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea instituţiilor publice care le folosesc.Transmiterea se va face prin protocol de predare-primire.În cazul în care în aceeaşi clădire îşi desfăşoară activitatea mai multe instituţii, utilitatile aferente vor trece în administrarea celei cu suprafaţa cea mai mare, cheltuielile urmînd a se suporta proporţional, pe bază de protocol încheiat între utilizatori.Personalul de servire reţinut în schema unităţilor ce fac obiectul prevederilor prezentului articol trece în schema instituţiilor publice beneficiare.  +  Articolul 2Începând cu anul financiar 1993, fondurile aferente finalizarii obiectivelor de investiţii "Sedii ministere Latura Nord", "Sedii ministere Latura Sud" şi "Modernizare centrala termica la Casa Presei Libere" se pun la dispoziţie prin intermediul ministerelor beneficiare de investiţii ai căror conducatori îndeplinesc funcţia de ordonator principal de credite, conform anexei nr. 2.Lucrările efectuate în trimestrul I/1993 vor fi decontate de către Sucursala pentru Administrarea Clădirilor a regiei autonome menţionate la art. 1 cu unităţile executante, urmînd ca sumele respective să fie reţinute din alocaţiile aprobate noilor beneficiari pentru anul în curs.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se aplică începând cu anul financiar 1993.  +  Articolul 5Hotărârea Guvernului nr. 1270/1990 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor obiective de investiţii se abroga, iar anexele Hotărârii Guvernului nr. 303/1992 se modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul comunicaţiilor,Andrei ChiricaMinistrul turismului,Dan Matei AgatonMinistrul culturii,Mihai GoluMinistrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistrul comerţului,Constantin TeculescuSecretarul general al Guvernului,Viorel Hrebenciuc  +  Anexa 1 L I S T Aimobilelor care trec din patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administraţia instituţiilor publice care le folosesc în prezent şi a desfasuratorului pe tronsoane
      Adresa imobiluluiDeţinătorul actualSuprafaţa totală (m2)
    1.Str. Apolodor nr. 17 (Latura Nord)- Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului3.643
        - Ministerul Finanţelor8.297
        - Ministerul Comerţului3.791
        - Ministerul Turismului3.289
        - Comisia Naţională pentru Statistică8.600
    2.Str. Apolodor nr. 17 (Latura Sud)- Ministerul Comunicaţiilor4.440
        - Ministerul Public7.266
        - Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului6.564
        - Serviciul Român de Informaţii6.400
  Desfăşurător pe tronsoane (în m2)
                       
      T-1T-2T-3T-4T-5T-6T-7T-8T-9
    Str. Apolodor nr. 17 (Latura Nord)                  
    - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului3.268375-------
    - Ministerul Finanţelor-1.5193.7542.322--702--
    - Ministerul Comerţului----3.191---600
    - Ministerul Turismului-----3.289---
    - Comisia Naţională pentru Statistică------5004.5003.000
    Str. Apolodor nr. 17 (Latura Sud)                  
    - Ministerul Comunicaţiilor3.496934-------
    - Ministerul Public-1.2923.7302.16876----
    - Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului----3.3963.168---
    - Serviciul Român de Informaţii-----1211.3943.8401.045
   +  Anexa 2 LISTAinstituţiilor beneficiare de investiţii, ordonatori principali de credite pentru obiectivele de investiţii "Sedii ministere - Latura Nord", "Sedii ministere - Latura Sud" şi "Modernizarea centralei termice la Casa Presei Libere"
       
    Sedii ministere - Latura Nord
    Tronson 1, 2- Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    Tronson 2, 3, 4- Ministerul Finanţelor
    Tronson 5, 6, 9- Ministerul Comerţului
      - Ministerul Turismului
    Tronson 7, 8, 9- Comisia Naţională pentru Statistică
    Sedii ministere - Latura Sud
    Tronson 1- Ministerul Comunicaţiilor
    Tronson 2, 3, 4- Ministerul Public
    Tronson 5, 6- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    Tronson 7, 8, 9- Serviciul Român de Informaţii
    Modernizarea centralei termice
    "Casa Presei Libere"- Ministerul Culturii
  ----------------