LEGE nr. 758 din 27 decembrie 2001privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 7 ianuarie 2002  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 62 din 30 august 2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, cu următoarele modificări:1. La articolul I, alineatul 3 al articolului 30 va avea următorul cuprins:Funcționarea unităților de tăiere a animalelor și a pasarilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare și valorificare a produselor de origine animala, unități stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, este permisă numai dacă au asigurata asistența sanitară veterinara de stat, în condițiile prezentei legi.2. După articolul II se introduce articolul III cu următorul cuprins:  +  Articolul IIILegea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată, după aprobarea acesteia de către Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  ----------