HOTĂRÂRE nr. 1.259 din 13 decembrie 2001privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 28 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 52 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronicăGuvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul comunicaţiilor şitehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăNORMA 13/12/2001