ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2002privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii şi pensii, a actualizării sumelor fixe, precum şi a baremului anual pentru calculul plăţilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2002, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2002  Ministrul finanţelor publice,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (3), ale art. 13 alin. (2), (3), (4) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, precum şi ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii şi pensii, definite la art. 22, 23 şi 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, realizate în anul 2002, se stabileşte următorul barem lunar:
       
    Venit lunar impozabil (lei)Impozitul lunar (lei)
    până la 1.800.00018%
    1.800.001 - 4.600.000324.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte suma de 1.800.000 lei
    4.600.001 - 7.300.000968.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de 4.600.000 lei
    7.300.001 - 10.200.0001.724.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte suma de 7.300.000 lei
    peste 10.200.0002.710.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.200.000 lei
   +  Articolul 2 (1) Prin venituri realizate în anul 2002 se înţelege orice suma primită sub forma de salarii sau pensii începând cu luna ianuarie 2002, cu excepţia plăţilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2001, care sunt considerate venituri realizate în anul 2001. (2) Baza de calcul al venitului supus impozitului se calculează prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea contribuabilului.  +  Articolul 3Începând cu data de 1 ianuarie 2002 sumele fixe prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, al căror cuantum nu a fost precizat pentru acest an, se stabilesc după cum urmează: a) deducerea personală de baza prevăzută la art. 12 alin. (2) este de 1.600.000 lei pe luna; b) suma neimpozabila pentru veniturile obţinute din jocuri de noroc şi din premii în bani şi/sau în natura, prevăzută la art. 39, pentru fiecare câştig realizat, de la acelaşi organizator sau plătitor într-o singura zi, este de 6.000.000 lei inclusiv.  +  Articolul 4Baremul anual pentru stabilirea impozitului reprezentând plati anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2002, potrivit art. 8 alin. (3) din ordonanţa, este următorul:
       
    Venit anual impozabil (lei)Impozitul anual (lei)
    până la 21.600.00018%
    21.600.001 - 55.200.0003.888.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte suma de 21.600.000 lei
    55.200.001 - 87.600.00011.616.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de 55.200.000 lei
    87.600.001 - 122.400.00020.688.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte suma de 87.600.000 lei
    peste 122.400.00032.520.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 122.400.000 lei
   +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------