ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 27 decembrie 2001pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 29 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNIC (1) Se ratifica Protocolul referitor la definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. (2) Prezentul protocol înlocuieşte Protocolul nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 şi 13 bis din 31 decembrie 1997, şi aprobată prin Legea nr. 51/1997, cu toate amendamentele ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Colteanu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------------