ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 182 din 20 decembrie 2001pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 28 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLa articolul 94, alineatul 2 al literei A din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Pentru gradele de colonel, comandor şi superioare acestora nu se stabilesc stagii în grad. Prin derogare de la aceste prevederi, pentru înaintarea în gradul următor a ofiţerilor din Ministerul Apărării Naţionale, având gradul de colonel, respectiv comandor, general de brigada, respectiv general de flotila aeriană şi contraamiral de flotila, şi general-maior, respectiv contraamiral, se stabileşte stagiul minim în grad de 2 ani."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu---------