ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 169 din 13 decembrie 2001privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 28 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Sumele rezultate din valorificarea produselor scoase definitiv din rezervele de mobilizare rămase după deducerea cheltuielilor efectuate în acest scop se constituie şi se gestionează ca venituri extrabugetare la dispoziţia Ministerului Industriei şi Resurselor şi se utilizează pentru finanţarea acţiunilor de redimensionare a capacităţilor de producţie, reorganizarea liniilor de fabricaţie şi pentru alte măsuri prevăzute în programele de restructurare şi reorganizare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare. (2) Sumele care provin din garanţii depuse de agenţii economici, rămase neutilizate ca urmare a nerestituirii produselor scoase la împrumut şi improspatare, se utilizează potrivit prevederilor alin. (1); agenţii economici vor evidenţia în contabilitatea proprie anularea garanţiilor şi înregistrarea produselor împrumutate ca bunuri proprii. (3) Constituirea şi gestionarea veniturilor extrabugetare prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac potrivit normelor metodologice emise în termen de 30 de zile şi aprobate prin ordin al ministrului industriei şi resurselor.  +  Articolul 2Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe, rămase după deducerea cheltuielilor efectuate în acest scop, se utilizează de agenţii economici numai pentru finanţarea obiectivelor şi realizarea măsurilor prevăzute în programele de restructurare şi reorganizare ale fiecărui agent economic, aprobate de ministerul de resort.  +  Articolul 3Mijloacele fixe reprezentând utilaje, echipamente, instalaţii, spaţii rămase neutilizate după realizarea programului de restructurare se valorifica în condiţiile legii, iar sumele astfel rezultate rămân la dispoziţia Ministerului Industriei şi Resurselor, urmând să fie utilizate în condiţiile art. 1 alin. (3).PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul industriei şi resurselor,Decebal Spiridon Ilina,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu---------