ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 20 decembrie 2001pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 207/2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi combustibilului lichid uşor"2. După articolul 16^1 se introduce articolul 16^2 cu următorul cuprins:"Art. 16^2. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a benzinei, motorinei şi combustibilului lichid uşor."  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministru de interne,Nicolae Berechet,secretar de stat──────────────────