ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 178 din 20 decembrie 2001pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAnexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, se completează după cum urmează:– La prima coloana, după liniuţa a 9-a "Apa potabilă şi canalizare" se introduce o noua liniuţa "Apa minerala naturala la sursa", iar în coloana a II-a, în dreptul acesteia, se va scrie "indicele preţurilor de consum".
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ------