HOTĂRÂRE nr. 1.242 din 6 decembrie 2001privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în programul ISPA "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apa şi canalizare în zona Cluj", judeţul Cluj
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 17 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 16 alin. (2) din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în programul ISPA "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apa şi canalizare în zona Cluj", judeţul Cluj, cuprinşi în anexele nr. 1-4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------ Notă *) Anexele nr. 1-4 se comunică numai beneficiarului de investiţii.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se face din fonduri ISPA, reprezentând 75% din costurile eligibile, restul de 25% fiind finanţat dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiţii.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-----------