LEGE nr. 742 din 6 decembrie 2001privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 17 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 34 din 16 august 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 28 august 2001.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU----------