LEGE nr. 734 din 4 decembrie 2001privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 17 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 76 din 30 august 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, cu următoarea modificare:- La articolul I punctul 7, articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Locuintele realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, pentru care nu s-au emis repartiţii şi nu s-au încheiat precontracte sau contracte de vânzare-cumpărare până la finalizarea acestora, pot fi repartizate şi contractate în condiţiile prevăzute la art. 7 şi 10 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Autorităţile publice locale, în cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, pot aproba ca locuintele prevăzute la alin. 1 să se constituie ca fond de locuinţe sociale sau de necesitate, pentru rezolvarea unor probleme sociale deosebite, sau ca fond de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.Obiectivele de investiţii în curs de execuţie potrivit prezentei ordonanţe, pentru care nu s-au emis repartiţii şi nu s-au încheiat precontracte sau contracte de vânzare-cumpărare a locuinţelor, se pot include în programul de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, la solicitarea consiliilor locale, conform prevederilor legale."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA---------