ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 167 din 13 decembrie 2001privind suspendarea aplicării prevederilor art. 35 din Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAplicarea prevederilor art. 35 din Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, se suspenda pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Ioan RusMinistrul justiţiei,Rodica Mihaela Stanoiup. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de stat-----------