LEGE nr. 738 din 4 decembrie 2001privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 74 din 24 mai 2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 25 mai 2001, cu următoarea modificare:- Articolul unic va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Articolul 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:<<(2) Până la organizarea alegerilor locale generale din anul 2004 numărul viceprimarilor municipiului Bucureşti şi al sectoarelor municipiului Bucureşti rămâne cel stabilit în urma alegerilor locale din anul 2000, fiind de 4 la municipiul Bucureşti, respectiv câte 2 la fiecare sector. (3) Viceprimarii municipiului Bucureşti şi ai sectoarelor acestuia nu pot fi în acelaşi timp şi consilieri. Prevederile art. 95 alin. (2) lit. a) se modifica în mod corespunzător."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-----------