ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 21 noiembrie 2001privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fără stăpân
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 13 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a înfiinţa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea cainilor fără stăpân.  +  Articolul 2 (1) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a amenaja din fonduri proprii, în funcţie de necesitaţi, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, adaposturi pentru cainii fără stăpân, respectiv pentru acei caini care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri publice. (2) Consiliile locale au obligaţia de a încadra în serviciile înfiinţate potrivit art. 1 cel puţin un medic veterinar şi cel puţin un tehnician veterinar pentru evidenta, supravegherea, asistenţa medicală veterinara şi efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinara. (3) În cazul în care este posibil, serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fără stăpân pot fi concesionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 3 (1) În adăposturile ce aparţin asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pot fi cazati caini fără stăpân numai după sterilizare, vaccinare antirabica şi tatuare. (2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurata, prin contract, asistenţa medicală veterinara.  +  Articolul 4Cainii fără stăpân vor fi capturati şi transportaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea cainilor fără stăpân, unde vor fi cazati o perioadă de până la 7 zile, cu respectarea normelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 5 (1) După examinarea lor de medicul veterinar, cainii fără stăpân care sunt agresivi, bolnavi cronici şi incurabili vor fi eutanasiati imediat ce au fost adusi în adaposturi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide, nedureroase, a cainilor bătrâni sau bolnavi ori care nu au fost revendicati sau adoptati în condiţiile şi în termenele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 6 (1) Eutanasierea cainilor se va face numai de medicii veterinari care poseda atestatul de libera practica eliberat de Colegiul medicilor veterinari, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3. (2) Se interzice uciderea cainilor de către alte persoane sau prin alte metode decât cele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care, după expirarea termenului de cazare prevăzut la art. 4, cainii nu au fost revendicati sau adoptati, aceştia vor fi eutanasiati. (2) În perioada de cazare a cainilor în adaposturi se rezolva cu prioritate cererile de revendicare a cainilor. (3) Cainii nerevendicati pot fi adoptati şi de către centrele de adopţie special amenajate şi organizate în acest scop.  +  Articolul 8 (1) Încredinţarea cainilor revendicati sau ceruti spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost sterilizati, vaccinati antirabic, deparazitati şi identificati prin cele doua metode concomitente: tatuare şi aplicarea zgarzii cu placuta numerotată. (2) Revendicarea sau adoptia cainilor de către solicitanţi se va face pe baza declaraţiei-angajament, al carei model este prevăzut în anexa nr. 4, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere, al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  +  Articolul 9Cadavrele animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi vor fi incinerate, interzicandu-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făina proteica şi alte produse.  +  Articolul 10Toate serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fără stăpân vor tine registre speciale vizate de medicul veterinar concesionar al activităţii de asistenţa sanitară veterinara, în care se vor menţiona următoarele: data capturării, data şi ora cazarii în adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de caini prinsi, revendicati, adoptati, eutanasiati, substanţa utilizata şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de tatuaj, numărul fisei de adopţie, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, data predării cadavrelor la societăţile ce vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective.  +  Articolul 11Acţiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie se pot efectua şi în prezenta reprezentanţilor societăţilor de protecţie a animalelor, în cazul în care aceştia solicita acest lucru, în baza unui program orar prestabilit.  +  Articolul 12Serviciile pentru gestionarea cainilor fără stăpân la nivel local au obligaţia de a comunică lunar direcţiilor sanitare veterinare judeţene şi prefecturilor numărul de caini înregistraţi şi numărul de tatuaj. Toate datele vor fi centralizate la nivel naţional de către Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.  +  Articolul 13Se interzice organizarea sau participarea la luptele cu caini şi abandonarea sau inducerea de suferinţe cainilor.  +  Articolul 14Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 şi 10, precum şi a condiţiilor prevăzute în declaraţia-angajament, cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei; b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi la art. 13, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 15Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii poliţiei sanitare veterinare.  +  Articolul 16Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1 CONDIŢII MINIMEpentru funcţionarea unui adapost pentru cainiA. Cazarea animalelor1. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a controla bolile.2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii: a) stare de sănătate; b) vârsta; c) sex; d) grad de agresivitate.Mamele care alapteaza vor fi cazate împreună cu puii.3. Pardoselile trebuie să fie în panta, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din ciment care a fost etansat şi care poate fi uşor curatat şi dezinfectat.4. Pereţii dintre custi trebuie să aibă cel puţin 185 cm înălţime şi trebuie să împiedice scurgerea apei şi a dejectiilor de la o cusca la alta.5. Materialele utilizate pentru pereţii custilor pot fi următoarele: a) caramida tencuita şi vopsita; b) metal incastrat în beton; c) beton; d) plasa de sarma.6. Deasupra pereţilor despartitori se pune o plasa de sarma cu înălţimea de 60 cm.7. Custile exterioare pot fi confectionate din plasa pe stâlpi metalici sau din lemn.8. Adapostul trebuie să aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie să împiedice contaminarea cu urina sau cu fecale a altor terenuri de alergari.9. Trebuie sa existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilatia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor, personalului şi publicului vizitator.10. În toate zonele cu custi trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise.11. Custile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare în aer liber, în cazul în care acestea exista, trebuie să fie dotate cu gard şi porţi cu lacate pentru a împiedica îndepărtarea neautorizata a cainilor.B. Spaţiile pentru adăpostire şi pentru intervenţii medicale1. Custile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime: a) pentru cainii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp; b) pentru cainii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp; c) pentru cainii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp; d) custile comune nu trebuie să adaposteasca mai mult de 4 caini pe o suprafaţa de 6,5 mp.2. Locurile imprejmuite trebuie să aibă următoarele dotări: a) sa existe apa potabilă în permanenta; b) vasele de apa să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii unui nou animal în cusca; c) vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încât cainii sa nu poată urina sau defeca în ele şi să poată fi curatate şi dezinfectate uşor; d) dacă spaţiile nu sunt incalzite, se pun în mod obligatoriu scanduri pentru odihna şi culcusuri; e) pentru culcusurile cainilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi curatate şi dezinfectate uşor.3. Trebuie să fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul sa lucreze comod.4. Spaţiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acţiunilor de adopţie.5. Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar în limita posibilităţilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.6. Fiecare adapost va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, în funcţie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste sali se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum şi eutanasierea.C. Controlul bolilor1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fişa individuală şi în registrul central.2. Examinarea se va face de către medicul veterinar al adapostului sau în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar.3. Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoască semnele de boala şi să le aducă la cunoştinţa personalului veterinar.D. Hranirea cainilor şi curăţenia adaposturilor1. Cateii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hraniti de 3 ori pe zi, iar cainii în vârsta de peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hraniti de doua ori pe zi. Cainii peste un an vor fi hraniti o dată pe zi.2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspăta. Hrana uscata va fi administrată individual şi supravegheat.3. Toate custile, boxele şi spaţiile închise vor fi spalate şi dezinfectate zilnic.4. Fiecare spaţiu de cazare va fi curatat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.5. În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.E. Vehiculele1. Fiecare adapost trebuie să aibă unul sau mai multe vehicule pentru transportul cainilor.2. Vehiculele trebuie să ofere animalelor siguranţa, securitate, protecţie împotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată. Fiecare animal trebuie să aibă o cusca separată, în condiţii speciale fiind acceptate maximum 2 animale. Trebuie sa existe o cusca separată pentru animalele moarte şi pentru animalele bolnave.3. Vehiculele trebuie să fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a cainilor fără stăpân şi cu numărul de telefon.4. Vehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasa, scara, custi metalice sau din fibra de sticlă, instrumente pentru prindere, trusa de prim-ajutor.5. Soferii vehiculelor trebuie să fie instruiti sa acorde ajutor animalelor bolnave.6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru caini.  +  Anexa 2 NORMEprivind capturarea şi transportul cainilorA. Capturarea cainilor1. Capturarea cainilor se va face de către personalul angajat al consiliilor locale, care trebuie să fie format din persoane instruite în acest sens.2. Capturarea cainilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care captureaza cainii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.3. Persoanele care captureaza cainii vor lucra în echipe de câte doi plus soferul mijlocului de transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat.4. Personalul calificat poate captura cainii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea cainilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o bucla care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa ţină cainele la distanta şi sa-l poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorita, pentru a evita strangularea animalului, mecanismul de declansare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o cusca. De asemenea, cainii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor capcana, în care se introduce mancare şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea animalului în cusca.5. Cainii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecti de a fi turbati, pot fi imobilizati cu ajutorul armelor pentru captura cu sageata care utilizează gazul carbonic comprimat sau cartuse cu percutie pentru propulsarea unor seringi sau sageti care permit injectarea cainilor cu produse imobilizante.6. Se vor utiliza hidroclorura de ketamina şi xylazina. Injectarea pe cale intramusculara a celor două produse în asociere este recomandată pentru caini, având un efect rapid, aproximativ 5 minute, şi fiind puţin periculoasa pentru trecatori.7. O alta asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu acepromazina - poate fi folosită cu respectarea legislaţiei în vigoare.8. Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cateilor, aceştia putând fi răniţi grav.B. Transportul cainilor1. Cainii docili pot fi transportaţi până la adaposturi în vehicule închise de tip camioneta. Ei pot fi legaţi cu o lesa de colier, dar în interiorul unei custi puse în vehicul. Animalelor li se pot pune şi botnite din nailon.2. Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directa a animalului.3. Custile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia animalului. Cusca trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste custi trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza şi custi din material plastic.4. Vehiculele trebuie să fie bine ventilate şi sa protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.  +  Anexa 3 EUTANASIEREA CAINILOR1. Se recomanda pentru a fi eutanasiate animalele care nu au fost revendicate sau care nu au putut fi adoptate. Eutanasia se recomanda, de asemenea, în cazul animalelor care prezintă comportament foarte agresiv, boli cronice şi boli incurabile.2. Eutanasierea cainilor se efectuează de către un medic veterinar.3. Eutanasierea cainilor se realizează numai prin utilizarea barbituricelor - pentobarbital sodic; acesta este disponibil sub trei forme: soluţie sterila care poate fi utilizata şi ca anastezic, soluţie 20%, nesterila, specială pentru eutanasie, şi pudra. Administrarea intravenoasa este posibila numai în cazul în care animalul este contentionat corespunzător. Dacă aceasta nu este posibila, injectia poate fi administrată în cavitatea peritoneala. Barbituricele nu trebuie să fie injectate pe cale intramusculara sau subcutanata. Pentru catei calea de administrare care se utilizează este cea peritoneala.4. La animalele nervoase, excitate sau agresive se pot administra tranchilizante ori sedative prin injectarea intramusculara a ketaminei, acepromazinei sau xylazinei. Produsele narcotice pot fi administrate şi pe cale orala.5. Medicul veterinar este singura persoana care poate avea acces la barbiturice şi care poate decide în privinta utilizării medicamentelor periculoase.  +  Anexa 4 FORMULAR DE ADOPŢIECONSILIUL LOCAL .............................Serviciul de gestionare a cainilor fără stăpânDECLARAŢIE-ANGAJAMENTnr. ......./.....Subsemnatul(a) ...................................................., domiciliat(a) în ..................................., str. ......................................... nr. .........., bl. ......., et. ......., ap. ........, sc. ......., judeţul/sectorul .............................., telefon ............................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ......................, eliberat(a) de ..................... la data de ......................., ma angajez sa adopt cainele cu numărul de tatuaj ............... adapostit de Serviciul de gestionare a cainilor fără stăpân, în următoarele condiţii:1. sa respect normele de îngrijire şi hranire a cainelui;2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;3. sa anunţ Serviciul de gestionare a cainilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia;4. sa nu abandonez cainele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, sa îl predau Serviciului de gestionare a cainilor fără stăpân;5. sa achit Serviciului de gestionare a cainilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazarii cainelui.Data ....................Semnatura adoptatorului, Semnatura reprezentantului........................ Serviciului de gestionare acainilor fără stăpân............................--------