HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 21 noiembrie 2001pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Fondului pentru Mediu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 12 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 3 alin. (3) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 1, şi structura organizatorică a Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzută în anexa nr. 2. (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Litera B "Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, se completează cu poziţia nr. 3 cu următorul cuprins:"3. Administraţia Fondului pentru Mediu."PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu  +  Anexa 1REGULAMENT 21/11/2001