ORDIN nr. 1.957 din 18 octombrie 1995privind aprobarea Normelor de medicina muncii
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 bis din 26 martie 1996    Ministrul sănătăţii,văzând Nota Direcţiei generale a medicinii preventive şi promovării sănătăţii,având în vedere dispoziţiile legale în vigoare privind asigurarea sănătăţii populaţiei,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,emite următorul ordin:1. Se aprobă Normele de medicina muncii cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Normele de medicina muncii sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unităţile din sistemul public şi privat, precum şi pentru întreaga populaţie.3. Nerespectarea Normelor de medicina muncii atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă ori, după caz, penală, a persoanelor vinovate de abaterile săvârşite, potrivit legii.4. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 983/1994 îşi încetează aplicabilitatea pe data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.5. Direcţia generală a medicinii preventive şi promovării sănătăţii din Ministerul Sănătăţii, celelalte direcţii sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ministerele cu reţea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Ministrul sănătăţii,prof. dr. doc. Iulian MincuBucureşti, 18 octombrie 1995.Nr. 1.957.  +  AnexăNORMA 18/10/1995