HOTĂRÂRE nr. 1.185 din 27 noiembrie 2001privind majorarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 6 decembrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 8 alin. (4) şi ale art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLimitele amenzilor contravenţionale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului se modifica după cum urmează:1. Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 octombrie 1997, se majorează astfel: a) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei cele prevăzute la lit. a); b) de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei cele prevăzute la lit. b); c) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la lit. c).2. Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta şi protecţia turistilor în structuri de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 22 februarie 2001, se majorează astfel: a) de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei cele prevăzute la lit. a); b) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la lit. b).3. Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, se majorează astfel: a) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la lit. a); b) de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei cele prevăzute la lit. b).4. Amenda contravenţională prevăzută la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, se majorează de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.5. Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 21 martie 2001, se majorează astfel: a) de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei cele prevăzute la lit. a); b) de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei cele prevăzute la lit. b).PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon Danp. Ministrul finanţelorpublice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat------------