LEGE nr. 668 din 20 noiembrie 2001privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 4 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe respinge Ordonanţa Guvernului nr. 70 din 24 august 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, adoptată în temeiul art. 1 lit. N pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA------------