LEGE nr. 658 din 20 noiembrie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 81/2001 privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 decembrie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 81 din 7 iunie 2001 privind aprobarea achiziţiei unui imobil de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 iunie 2001.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA──────────────────